< TILBAGE

Propolis
- Kapitel 5


LÆRERVEJLEDNING TIL BIERNES PRODUKTER

Til sidst i lærervejledningen er en indholdsfortegnelse. Alle aktiviteter i den er mærket med en *.

 

Mål for undervisningen

Målet er, at eleverne gennem egne undersøgelser, iagttagelser, erfaringer, spørgsmål samt fagtekster lærer om biernes mange spændende produkter, hvad de kan lave af dem, og hvordan de undersøger deres egenskaber. Filmen om honningbiernes produkter passer hertil. Gennem varierede arbejdsformer arbejder eleverne med naturfaglige spørgsmål, og de får en forståelse af, hvor vigtig naturvidenskaben og menneskers samspil med naturen er.

Biernes produkter bringer elever og lærer igennem en række begreber, viden og forsøg der kan bruges til f.eks. at bearbejde et emne i fysik/kemi, biologi og geografi. Det er op til læreren enten at bruge hele forløbet og herunder fordybe sig i yderligere viden. Det kan også lade sig gøre at fokusere på enkelte afsnit og anvende dem selvstændigt. Nogle af kapitlerne er anvendelige som opgaver og viden om produktion.

Nogle af kapitlerne kan være praktiske at gennemføre i sommerhalvåret, da aktiviteterne er betinget af, at der er bier i arbejde. Andre kapitler kan anvendes i vinterhalvåret, hvor det er produkterne, der bearbejdes. Endelig kan man vælge at fordele arbejdet med forløbet på 7. klasse, 8 klasse og 9. klasse.

Det vil være en god ide ved de fleste af kapitlerne at få kontakt med en biavler, hvor man kan få forskellige af biernes produkter. Se hvordan under “Formidling” længere nede.

De mange aktiviteter og tekster er designet til at øge elevernes interesse for natur, naturfag og naturfaglige spørgsmål. Da de efter forløbet helt naturligt vil støde ind i flere af de ting, de har arbejdet med undervejs, er forløbet ikke kun relevant og nærværende for deres hverdag, men det nærer også deres interesse for naturfag og for at lære mere, fordi det så tydeligt viser sammenhængen mellem naturen og mennesker.

Alt er tænkt som inspiration for lærer.

 

Fagligt niveau

Forløbet er tilrettelagt med henblik på 7.-9. klasse.

Forløbet er en del af et undervisningsmateriale, der tilgodeser både mellemtrinnet og udskolingen. Til udskolingen er der et hovedforløb om Biernes produkter og et om Bestøvning og fødevaresikring. De bygger ovenpå de to hovedforløb om Honningbier og Vilde bier til mellemtrinnet, men har man ikke været igennem dem, kan de sagtens bruges selvstændigt. I begge forløb er der medtaget en kortere baggrundsviden om bier, som kan udelades, hvis eleverne allerede har arbejdet med bier på mellemtrinnet.

Forløbet om Biernes produkter vil nok tale til børnene, fordi det åbner en verden til, hvor mange forskellige og måske overraskende produkter, bierne producerer, samtidig med, at der arbejdes med dem på forskellige måder.

 

Formidlere

I tilknytning til undervisningsmaterialet er der uddannet formidlere, som kan formidle biernes spændende verden til børn og unge. De er alle biavlere med en stor viden om både bier, biernes produkter og naturen, og det er derfor oplagt at inddrage dem i forløbet om Biernes produkter. Der er mulighed for at de kan komme ud på skolerne, men endnu bedre er det, at eleverne kommer på besøg i en bigård, og måske er med til fx at høste honning, som de senere kan bruge i forløbet. Det er som oftest en meget stor oplevelse for de fleste at komme helt tæt på bierne, og at høre biavlerne fortælle om bierne, deres produkter og om arbejdet med dem.

På hjemmesiden ligger en liste over formidlere og hvor i landet, de bor. Link kan ses her: Formidlere .

 

Fag

Begge forløb til 7.-9. klasse bygger på biologi, geografi og fysik/kemi, men der indgår også andre fag. Man kan med fordel arbejde med begge forløb eller elementer fra begge forløb, da der i forløbet om om Biernes produkter er forholdsvis meget fysik/kemi, mens der i forløbet om Bestøvning og fødevaresikring er forholdsvis meget biologi.

Fag udover biologi, geografi og fysik/kemi:

Historie: Mennesket og honningbien.

Madkundskab: Kapitel 2 (honning), Pollen-hvad er det og anvendelse, Indpakningsklæde af bivoks, Læbepomade af bivoks, Sæbe af bivoks.

Billedkunst: Evt. tekst og opgave om pollenfarver (Pollen har mange farver, Pollenfarver).

Håndværk og design: Indpakningsklæde af bivoks.

 

Ordbog

Selv om man kan se meget af det, der arbejdes med, udenfor, er der mange nye ord, som kan være svære. Derfor er der oprettet en liste med svære ord, der indgår i teksten. I teksten er de svære ord understreget. Man kan se forklaringer ved at føre musen henover de understregede ord.

 

Forløbets opbygning

Kapitel 1. Introduktion

Kapitlet indledes med en film om biernes produkter og en samtale herom, både før og efter at eleverne ser filmen. Den tjener til at afdække elevernes forhåndsviden og til at vække deres interesse for biernes produkter. Derefter lærer eleverne lidt om de mange bier, der findes i Danmark og derefter lærer de om honningbiernes liv.

Kapitel 2. Honning

I kapitel 2 lærer eleverne om honning, hvor bierne får det fra, hvad de bruger det til, og hvad mennesker bruger det til. De laver forskellige undersøgelser omkring honnings egenskaber.

Kapitel 3. Pollen

I kapitel 3 lærer eleverne om pollen, hvor bierne får det fra, hvad de bruger det til, og hvad mennesker bruger det til. De laver forskellige undersøgelser omkring pollens egenskaber.

Kapitel 4. Bivoks

I kapitel 4 lærer eleverne om bivoks, hvor bierne får det fra, hvad de bruger det til, og hvad mennesker bruger det til. de laver forskellige undersøgelser omkring bivoks’ egenskaber.

Kapital 5. Propolis

I kapitel 5 lærer eleverne om propolis, hvor bierne får det fra, hvad de bruger det til, og hvad mennesker bruger det til. de laver forskellige undersøgelser omkring propolis’ egenskaber.

 

Brugerguide

Forløbet om Biernes produkter består af kapitler, emner og tekster/aktiviteter, samt en film. Kapitlerne er delt op i emner, og til hvert emne hører der flere tekster/aktiviteter (se illustration  her:  Biernes verden, forløb, kapitler, emner).

Man navigerer rundt i forløbet ved at klikke på boksene. Hvis man klikker på ”Tilbage” lidt under topfrisen til venstre, kommer man tilbage til der, hvor man lige er kommet fra. I stien lige under topfrisen kan man komme forskellige steder hen ved klik. Hvis man klikker på Danmarks Biavlerforenings logo øverst til venstre på siden, kommer man til forsiden.

 

Ikoner

Alle tekster og aktiviteter er mærket med et ikon.

Se betydningen af ikonerne her: Ikoner .

 

Oplæsning

Hvis man markerer en tekst, bliver den læst op.

 

Billedtekster

Når musen køres henover et billede i en boks eller frise, kommer der en billedtekst.

 

Hjælp og vejledning til kapitlerne

Under udarbejdelse

 

Indholdsfortegnelse

* Alle sider mærket med *  er aktiviteter.

 

KAPITEL 1. INTRODUKTION

Hvad ved I om honningbiernes produkter?

 • Hvad ved I om honningbiernes produkter 1?*
 • Hvad ved I om honningbiernes produkter 2?*
 • Kort om bier

Om bier

 • Hvad gør bier for naturen og for fødevarer?*
 • Ud i naturen og find bier*
 • Om honningbier

Lidt om honningbier

 • Hvor stor er produktionen af honning fra honningbier i forskellige lande?*
 • Honningbiernes produkter
 • Hvor findes honningbier?*
 • Mennesket og honningbien

 

KAPITEL 2. HONNING

Honning

 • Honning-hvad er det og anvendelse
 • Honning kvalitet
 • Honning sensorik*
 • Honnings konsistens*
 • Vandindhold i honning*
 • Krystaldannelse i honning
 • Krystaldannelse i honning – Undersøgelse*

Honning og erstatninger

 • Honning-erstatning
 • Kunstig honning*
 • Påvisning af glukose i honning*
 • Påvisning af almindeligt sukker i honning*
 • Sukker i honning
 • Sag på sødemidler*
 • Honning og sukker – konserveringsmidler*

Honning og alkohol

 • Honning og alkohol
 • Fremstilling af alkohol 1 – Gæring*
 • Fremstilling af alkohol  – Destillering*
 • Bestemmelse af alkoholprocent i mjød*

 

KAPITEL 3. POLLEN

Pollen

 • Pollen-hvad er det og anvendelse
 • Bier-gode bestøvere
 • Pollen har mange farver
 • Pollen i nærområdet*
 • Pollenfarver*

 

KAPITEL 4. BIVOKS

Bivoks – egenskaber

 • Voks-hvad er det og anvendelse
 • Bivoks og andre vokstyper*
 • Sammenlign voks- og olieprodukter*
 • Vokstavlen*
 • Ilodning af voks*

Produkter af bivoks

 • Bivokslys*
 • Indpakningsklæde af bivoks*
 • Læbepomade af bivoks*
 • Sæbe af bivoks*
 • Test for kuldioxid*

 

KAPITEL 5. PROPOLIS

Propolis

 • Propolis – hvad er det og anvendelse
 • Indsamling af propolis*
 • Fremstilling af propolistinktur*
 • Honning propolis salve*

MATERIALER TIL FORLØB OM BIERNES PRODUKTER

Materialebehov angives først samlet for hele forløbet og derefter per kapitel. Er der materiale, man ikke kan få fat i, kan man udelade nogle opgaver. Man kan sagtnes få stort udbytte af det øvrige materiale.

 

Samlet

 •  2 dråber E-vitamin olie
 •  8 g sheasmør
 •  Alkohol
 •  Evt. gummihandsker
 •  Propolis. Find en biavler og få ham eller hende til at hjælpe med at indsamle propolis.
 • 1 agurk
 • 1 stykke vasket bomuldsstof (25 x 25 cm)
 • 2 glas rør
 • 2 rødbeder til kogning
 • 20 ml jojobaolie
 • 8 læbepomadehylstre eller andre små beholdere
 • Alm. sukker
 • Andre voks- og olieprodukter end bivoks
 • Apparat til ilodning af vokstavler. I kan spørge en biavler, om I må låne et, eller I kan bruge en strømforsyning, der i forvejen er på skolen, eller I kan lave det med en biloplader, som beskrevet længere nede.
 • Bagepapir
 • Bivoks – kan fås som plader, der både kan smeltes og rulles.
 • Bradepande
 • Ca. 1 tsk jojoba eller kokosolie
 • Ca. 1 tsk knust harpiks (kan udelades, men giver en klæbende effekt)
 • Ca. 2 tsk bivoksgranulat. Man kan i stedet rive spåner af bivoks med et rivejern.
 • Citronsyre
 • CO2  Indikator
 • Dehydreringsmaskine
 • Diverse reagensglas
 • Druesukker –C6H12O6
 • Evt. is og/eller æblejuice
 • Farveguide (se under opgaven, hvor de fås)
 • Fast underlag
 • Fedt
 • Form
 • Forskellige honninger, faste og flydende
 • Fruktose – C6H12O6
 • Galaktose- C6H12O6
 • Glas eller små skåle. Gennemsigtige er bedst. Tallerkner kan også bruges.
 • Glas med prop med 2 huller
 • Glastragt
 • Glukose
 • Glukose indikator
 • Gryde
 • Guide til pollenfarver. Kan rekvireres her: dansk@biavl.dk.
 • Kaustisk soda
 • Knive
 • Kolbe
 • Laktose – C12H22O11
 • Lodder
 • Lufttæt beholder
 • Madolie
 • Maltsukker (maltose)– C₁₂H₂₂O₁₁
 • Mikroskop
 • Pensel
 • PH testpapir
 • Pipette
 • Pollen indsamlet af honningbier. Spørg en biavler herom.
 • Propolis ekstrakt (10 % propolis i alkohol). Kaldes også propolistinktur. I laver det selv i en opgave.
 • Propolisgitter. Propolis kan både skrabes af rammerne eller indsamles med et propolisgitter.
 • Reagensglas
 • Refraktometer
 • Røremaskine
 • Sakkarose – sukrose – C12H22O11
 • Skeer eller træpinde
 • Skåle
 • Slange
 • Små beholdere til opbevaring
 • Små glas til opbevaring af salve
 • Sodakrystaller
 • Stearin
 • Stivelses indikator (Benedikts reagens, indeholder kobbersulfat CuSO4)
 • Syntetisk voks
 • Tallerken
 • Tang eller køkkenpincet
 • Te- eller kaffefilter
 • Temahæftet Biplanter: Hent det her: Biplanter.
 • Termometer
 • Tomme rammer med metaltråde
 • Tragt
 • UV lampe
 • Vand
 • Vandluft pumpe
 • Varmeplade
 • Vokstavle med prægning  (kan købes)
 • Vokstavle uden prægning (kan støbes i fysiklokalet)
 • Væger
 • Vægt
 • Æteriske olier (kan købes i Matas)

 

Kapitel 1

Ingen materialer

 

Kapitel 2

 • Forskellige honninger
 • Fast honning
 • Flydende honning
 • Knive
 • Fast underlag
 • Glas eller små skåle. Gennemsigtige er bedst. Tallerkner kan også bruges.
 • Farveguide (se under opgaven, hvor de fås)
 • Vand
 • Skeer eller træpinde
 • Mikroskop
 • Termometer
 • Varmeplade
 • Reagensglas
 • Refraktometer
 • Gryde
 • Varmeplade
 • Alm. sukker
 • Glukose
 • Evt. is og/eller æblejuice.
 • Stivelses indikator (Benedikts reagens, indeholder kobbersulfat, CuSO4)
 • Diverse reagensglas
 • Pipette
 • Glukose
 • Glukose indikator
 • Citronsyre
 • Sodakrystaller
 • Laktose – C12H22O11
 • Galaktose- C6H12O6
 • Druesukker –C6H12O6
 • Maltsukker (maltose)– C₁₂H₂₂O₁₁
 • Sakkarose – sukrose – C12H22O11
 • Fruktose – C6H12O6
 • 1 agurk
 • 2 rødbeder til kogning
 • Vægt
 • Skåle
 • Tallerken
 • Skeer.

 

Kapitel 3

 • Bistade med pollenfælde. Snak med en biavler om det.
 • Temahæftet Biplanter: Hent det her: Biplanter.
 • Guide til pollenfarver. Kan rekvireres her: dansk@biavl.dk.
 • UV lampe
 • Dehydreringsmaskine
 • Pollen indsamlet af honningbier. Spørg en biavler herom.

 

Kapitel 4

 •  2 dråber E-vitamin olie
 •  8 g sheasmør
 •  Evt. gummihandsker
 • 1 stykke vasket bomuldsstof (25 x 25 cm)
 • 2 glas rør
 • 20 ml jojobaolie
 • 8 læbepomadehylstre eller andre små beholdere
 • Andre voksprodukter end bivoks
 • Apparat til ilodning af vokstavler. I kan spørge en biavler, om I må låne et, eller I kan bruge en strømforsyning, der i forvejen er på skolen, eller I kan lave det med en biloplader, som beskrevet længere nede.
 • Bagepapir
 • Bivoks – kan fås som plader, der både kan smeltes og rulles
 • Bradepande
 • Ca. 1 tsk jojoba eller kokosolie
 • Ca. 1 tsk knust harpiks (kan udelades, men giver en klæbende effekt)
 • Ca. 2 tsk bivoksgranulat. Man kan i stedet rive spåner af bivoks med et rivejern.
 • CO2  Indikator
 • Fedt
 • Form
 • Glas med prop med 2 huller
 • Glastragt
 • Gryde
 • Kolbe
 • Lodder
 • Madolie
 • Pensel
 • Reagensglas
 • Slange
 • Stearin
 • Syntetisk voks
 • Tang eller køkkenpincet
 • Termometer
 • Tomme rammer med metaltråde
 • Vandluft pumpe
 • Varmeplade
 • Vokstavle med prægning  (kan købes)
 • Vokstavle uden prægning (kan støbes i fysiklokalet)
 • Væger
 • Æteriske olier (kan købes i Matas)

 

Kapitel 5

 •  Alkohol
 •  Propolis. Find en biavler og få ham eller hende til at hjælpe med at indsamle propolis.
 • Andre voks- og olieprodukter end bivoks
 • Bivoks
 • CO2 indikator
 • Gryde
 • Honning
 • Kaustisk soda
 • Lufttæt beholder
 • PH testpapir
 • Propolis ekstrakt (10 % propolis i alkohol). Kaldes også propolistinktur. I laver det selv i en opgave.
 • Propolisgitter. Propolis kan både skrabes af rammerne eller indsamles med et propolisgitter.
 • Røremaskine
 • Skål
 • Små beholdere til opbevaring
 • Små glas til opbevaring af salve
 • Te- eller kaffefilter
 • Tragt
 • Varmeplade
 • Vægt

FÆLLES MÅL TIL FORLØB OM BIERNES PRODUKTER

 

9. Klasse

 

Fysik/kemi:

Undersøgelse:  Eleven kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder. Eleven kan undersøge for forskellige stoffer.

Modellering: Eleverne har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer og kan beskrive små produktionsmæssige forløb.

Perspektivering: Eleven kan beskrive sammenhæng mellem råstoffer, processer og produkt. Eleven kan kende små processer fra hinanden.

Kommunikation: Eleven har viden om ord og begreber i naturfag. Eleven kan gennem forsøg og øvelser finde argumentation for forskellige processer.

 

Geografi:  

Undersøgelse:  Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget.

Modellering:  Eleverne  har kendskab til temakort, bæredygtighed, råstoffer inden for et begrænset  område.

Perspektivering: Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.

Kommunikation: Eleven har viden om ord og begreber om  geografiske sammen hænge.

 

Biologi:

Undersøgelse:  Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.

Modellering: Eleverne kan opstille modeller om opbygning af bier og insekter.

Perspektivering: Eleven kender til forskellige syn på anvendelse af naturen.

Kommunikation: Eleven har viden om ord og begreber i naturfag der kan bruges til at kommunikere om forskellige syn på naturen.