< TILBAGE

Akkreditering

Tak

Danmarks Biavlerforening vil gerne rette en stor tak til alle de frivillige, der har lagt et stort arbejde i Biernes verden, og uden hvis hjælp, det ville have været langt sværere at skabe et spændende undervisningsmateriale.

Takken gælder:

  • De mange der har deltaget med tekster til forløbene. Deres navne kan ses nederst på tekst – og opgavesider.
  • De mange, der har bidraget med fotos. Deres navne kan ses på figurteksterne.
  • Alle de mange formidlere, der både har deltaget i et formidlingskursus, og stiller sig til rådighed med hjælp til lærerne. Deres navne kan ses her Formidlere
  • De mange frivillige, der har deltaget i de fire film.
  • Jeanette Juncker Bugge og Charlotte Romlund, der har ydet en uvurderlig hjælp som sparringspartnere.

 

Redaktør

Lise Hansted