< TILBAGE

FOR LÆRERE

 

Introduktion til Biernes Verden

Undervisningsmaterialet Biernes Verden indeholder hovedforløb og enkeltfagsforløb til elever fra 5.-9. klasse, fire film og mulighed for at få hjælp fra en formidler. Der er desuden en lærervejledning til hvert forløb, en ordbog samt mulighed for oplæsning.

Der er to hovedforløb til 5.-6. klasse og to til 7.-9 klasse. Dertil kommer en række enkeltfagsforløb, som kan inddrages i f.eks. en emneuge, eller hvis man lige har brug for en aktivitet i en eller få lektioner. Alle forløb indeholder fagtekster og aktiviteter. Der er aktiviteter både til udendørs og indendørs brug.

 

Film

Der er lavet fire film, som hver passer til et af de lange forløb, men de kan også bruges i mange andre sammenhænge. De findes under de enkelte forløb samt på forsiden. I kan også finde dem på dette link Film til Biernes verden

 

Formidlere

I forbindelse med undervisningsmaterialet er biavlere over hele landet blevet uddannet i formidling af materialet. Læs mere om, hvordan I kan få hjælp af dem, f.eks. ved et besøg til en bigård eller måske en bisafari. I kan finde dem på forsiden eller her Formidlere til Biernes verden

 

Billederne på hjemmesiden

Der er registreret knap 3oo forskellige slags bier i Danmark. Rundt omkring på hjemmesiden er mange af dem indsat i topfrisen og i boksene for både forløb, kapitler og emner. Man kan med fordel lade eleverne scrolle rundt på siderne og se den store variation, der findes blandt bierne. Den er sandsynligvis større, end mange af dem har forestillet sig.

 

Ordbog

Når musen føres henover understregede ord, kommer en ordforklaring frem.

 

Oplæsning

Teksten læses op, hvis den markeres.

 

5.-6. klasse – Lange forløb om Honninger og Vilde bier

Til 5.-6. klasse er der et hovedforløb om Honningbier og et om Vilde bier, så man tilsammen dækker alle bier i Danmark. De dækker især natur/teknologi, men også matematik, madkundskab, idræt, håndværk og design, og selvfølgelig også dansk, som er en del af det at læse materialet.

Honningbier

I forløbet om Honningbier lærer eleverne om honningbiernes liv og om deres unikke måde at kommunikere på, som er medvirkende til, at de mange tusinde bier i en bifamilie kan samarbejde på fredelig vis. De lærer også om en hobby og et erhverv, biavl, og de lærer om biernes betydning for vores mad. Der er masser af aktiviteter, indendørs og udendørs, i dette forløb, og der er mulighed for at besøge en biavler og se honningbierne på tæt hold inde i bistaderne.  Filmen om Honningbier passer hertil.

Vilde bier

I forløbet om Vilde bier lærer eleverne om alle de mange bier, der findes i Danmark. De lærer om deres livscyklus og behov, de lærer at kende forskel på bier og andre insekter, om en biart er truet eller ej og om bierne i fødekæden. De lærer også om, hvad der truer bierne, og om hvordan de selv kan gøre noget positivt for bierne. Sammen med forløbet om honningbierne får eleverne en virkelig god basis for at forstå bierne og for at tage stilling til mange komplekse spørgsmål omkring bier. Filmen om vilde bier passer hertil.

 

7.-9. klasse – Lange forløb om Honningbiernes Produkter og Bestøvning og fødevaresikring

Til 7.-9. klasse er der et hovedforløb om Bestøvning og fødevaresikring og et om Honningbiernes produkter. De opfylder behovene for at arbejde med biologi, fysik/kemi og geografi med henblik på afgangsprøven i 9. klasse. I forløbet om Bestøvning og fødevaresikring er der et forholdsvis mere biologirelateret materiale, mens der i forløbet om Honningbiernes produkter er et forholdsvis mere fysik/kemi relateret materiale.

Bestøvning og Fødevaresikring

I forløbet om Bestøvning og fødevaresikring lærer eleverne om bestøvning og om biernes betydning herfor og dermed for fødevaresikringen. De lærer også om, hvordan biernes forhold og fødevaresikring kan forbedres. Filmen om bestøvning og biodiversitet passer hertil.

Honningbiernes Produkter

I forløbet om Honningbiernes produkter lærer eleverne om biernes mange spændende produkter, hvad de kan lave af dem, og hvordan de undersøger deres egenskaber. Filmen om honningbiernes produkter passer hertil.