< TILBAGE

BI-MATEMATIK

I skal nu lave matematikopgaver til i hinanden.
Ud fra faktaarkene skal I formulere matematikopgaver, som skal løses af jeres klassekammerater.
Husk at beskrive opgaven præcist.
Se evt. filmen om Honningbierne for mere inspiration.

I lærervejledningen på denne side er der mere til læreren om, hvordan forløbet kan bruges.

2104

Lærervejledning til bi-matematik

 

 Opgavesættet består af følgende faktaark:

  • Vidste du?
  • Bistadet

Der kommer flere faktaark.

Ideen med materialet er at eleverne laver matematikopgaver til hinanden om bier og biavl ud fra de givne faktaark.

 

Forslag til fremgangsmåde:

Vi har i materialet samlet en række data om bier og biavl.
Tanken er at eleverne ud fra materialet laver opgaver til hinanden.
Opgavefremstillingen kan foregå enkeltvis, men vi foreslår at eleverne sættes sammen i grupper til løsning af opgaven.
Hvis eleverne ikke har prøvet at fremstille opgaver/tilgå matematikken på denne måde, kan det være nødvendigt at læreren laver et oplæg. Eleverne kan søge inspiration til opgavefremstilling i det matematikmateriale de bruger i dagligdagen.
Det er naturligvis en forudsætning, at eleven selv kan løse de opgaver de laver.
Læreren udvælger, hvilke data eleverne skal have, med hensyntagen til elevernes kunnen og alderstrin. Læreren kan frit plukke i faktaarkene.
Læreren kan vælge at eleverne får de samme faktaark, men der er naturligvis også den mulighed at grupperne får hver sit.
Læreren kan også deltage i opgaveformuleringen.
Læreren bør overveje, om der skal sættes minimumskrav til antallet af opgaver, grupperne skal lave.

Løsning af de frembragte opgaver kan ligeledes foregå enkeltvis eller i grupper.
Det er vigtigt at grupperne/den enkelte inddrages i fremlæggelsen af løsningerne til deres opgaver.

I udarbejdelsen af dette materiale er der indhentet inspiration fra folkeskolens afgangsprøve maj-juni 1996

Kort forløb om bier og matematik.